Ненан мотт — Родной язык. Стихи на чеченском языке.

Хьомсара махкахой!
Еврочеченс тобанан дакъалацархоша д1айолош ю «Нохчийн Мотт» ц1е йолу керла проект.
Проектан маь1на махкан арахь бехачу Вайнеха мух1ажарийн берашна юкъехь нохчийн мотт баржор а, нийса бийца 1амор а ду.